Wij scoren een 5,0

(27)

Bekijk alle reviews

Privacy statement MooiMerk

Inleiding

MooiMerk neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@mooimerk.com.

Wie is MooiMerk?

MooiMerk is de besloten vennootschap MooiMerk B.V., kantoorhoudende te (3774 PH) Kootwijkerbroek aan Puurveenseweg 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71112634.

Wanneer MooiMerk jouw persoonsgegevens verwerkt, is MooiMerk de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MooiMerk jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MooiMerk persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MooiMerk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MooiMerk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt MooiMerk jouw persoonsgegevens?

MooiMerk heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MooiMerk over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MooiMerk. Je kunt verzoeken dat MooiMerk je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MooiMerk te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MooiMerk of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MooiMerk te verkrijgen. MooiMerk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MooiMerk je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MooiMerk

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mooimerk.com. MooiMerk zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MooiMerk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MooiMerk je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat MooiMerk verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MooiMerk ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MooiMerk worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MooiMerk worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MooiMerk je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@mooimerk.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MooiMerk jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@mooimerk.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.